Föreläsning, kurs

Att dela med sig av erfarenhet och kunskap

CondoConsult bedriver utbildning inom områdena fukt- och byggnadsfysik, installationssamordning, byggarbetsmiljö samt projekt- och projekteringsledning.

Vad kan vi hjälpa till med

  • Byggarbetsmiljösamordning, Intro (1 dag)
  • Byggarbetsmiljösamordning, BAS P (2 dagar)
  • Projekt- och projekteringsledning
  • Installationssamordning
  • Hållbarhet

Tillsammans med etablerade utbildningsföretag tar vi fram utbildningar åt företag i bygg- och fastighetsbranschen. Vi försöker göra våra föreläsningar så praktiska som möjligt och anpassa innehållet till åhörargruppen för att få största möjliga kunskapsutbyte. Vi har själva praktisk erfarenhet inom alla områden som vi utbildar inom vilket underlättar diskussion och uppskattas av åhörarna.

Läs mer här.