Mattias Ericsson

Jag är civilingenjör Väg & Vatten från KTH. Mitt examensarbete utfördes på Thsinghua University i Kina, i samarbete med Elforsk. Jag har erfarenhet som konsult med varierande projekt i alla skeden, från tidiga förstudier till projektering och byggande och slutligen överlämnande till förvaltning.

Arbetsområde

Jag arbetar främst som projektledare, projekteringsledare, kontroll- och miljöansvarig. Uppdragen avser både ny- och ombyggnadsprojekt.

  • Certifierad kontrollansvarig PBL kategori K.
  • Certifierad miljösamordnare i Miljöbyggnad.
  • Certifierad byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P Kvalificerad.