Byggprojektledning

Att ansvara för helheten

Vi på CondoConsult arbetar med att leda, styra och övervaka ett helt projektgenomförande eller delar av ett projekt. Vi arbetar i dialog med vår kund och gärna i samarbete med kundens kund, det vill säga brukaren, allt för att nå bästa möjliga resultat. Nedan beskriver vi övergripande hur vi ser på byggprojektledning i projektprocessen, vill du veta mer i detalj om våra system och metoder så fråga oss gärna eller läs vidare i vårt kvalitetssystem ”Verksamhetshandboken”.

Vad vi kan hjälpa till med

 • Byggprojektledning
 • Programarbete
 • Projekteringsledning
 • Byggledning
 • Installationsledning och samordning
 • Utredningar
 • Ekonomistyrning och kostnadsuppföljning
 • Konrollansvarig enligt PBL
 • Upprättande av Administrativa Föreskrifter
 • Kvalificerad upphandling av konsulter och entreprenader
 • Kvalitetsledning
 • Miljöledning
 • Arbetsmiljöledning
 • BAS P

Byggprojektledaren inleder sitt arbete med att i samråd med kunden och brukaren ta fram strategin för att genomföra projektet. När det är klart är det byggprojektledaren som håller i taktpinnen genom hela byggprocessen. Byggprojektledaren organiserar och leder alla inblandade aktörer tills projektet är genomfört och slutrapporterat.

Vi arbetar systematiskt enligt vårt projektledningssystem. Vi har strategier och hjälpmedel för hela processen, de är väl beprövade och följer branschpraxis. Om vår kund vill att deras eget projektstyrningssystem används anpassar vi oss till det.

Vi på CondoConsult har som mål att skapa ett trevligt och positivt arbetsklimat för alla som deltar i projektet. Med teamkänsla gör alla det lilla extra som behövs för att projektet skall bli lyckat och slutprodukten bra.

Med engagemang och delaktighet blir slutprodukten bättre och både kund och brukare blir mer nöjda, därför är det viktigt att ha öppen dialog med kunden, brukaren och övriga medarbetare i projektet under hela projektprocessen. Det är extra viktigt att vi är lyhörda för våra kunders och brukares önskemål.

Projektledaren ser också till att projektet genomförs på ett seriöst och korrekt sätt. Det är viktigt att myndighetskrav uppfylls och tillstånd erhålls i rätt tid. I vårt system hanterar vi kvalitets- miljö- och arbetsmiljöfrågor på ett integrerat och genomtänkt sätt genom hela projektprocessen. Det hjälper oss att slutföra projekten inom överenskomna tids- och kostnadsramar.

Programarbete – Att formulera projektet

Vi på CondoConsult har gedigen erfarenhet av programarbete. Vi har hjälpmedel som strukturerar och dokumenterar krav och önskemål och vi har goda kontakter med programkonstruktörer. Vår samlade erfarenhet säger att med ett väl genomarbetat program i tidigt skede skapar vi den bästa slutprodukten.

En riktigt bra programhandling är den röda tråden genom hela projektet. Det är i detta tidiga skede som byggherren och brukaren skapar ramarna för projektet. Det är lika viktigt att tänka igenom och formulera de stora övergripande målen som att i detalj diskutera kravnivåer och övriga önskemål.

Ett väl genomarbetat program gör det enkelt för projektörer och specialister att projektera vidare, det spar både tid och kostnader under hela byggprocessen. Eventuella programförändringar blir mer genomtänkta och kan följas upp kvalitativt och ekonomiskt. Det underlättar.

Vi på CondoConsult har som mål att skapa en trevlig och positivt arbetsklimat för alla som deltar i projektet. Med teamkänsla gör alla det lilla extra som behövs för att projektet skall bli lyckat och slutprodukten bra.

Det är viktigt att myndighetskrav uppfylls och tillstånd erhålls i rätt tid. I vårt system hanterar vi kvalitets- miljö- och arbetsmiljöfrågor på ett integrerat och genomtänkt sätt genom hela projektprocessen. Det hjälper oss att slutföra projekten inom överenskomna tids- och kostnadsramar.