Sara Tyberg, VD

Jag är utbildad byggnadsingenjör och projekteringsledare vid KTH samt i arbetsmiljörätt vid Örebro Universitet. Innan jag började arbeta som projekt- och projekteringsledare arbetade jag som fastighetsingenjör. Jag har även utbildat mig som internrevisor i Kvalitetssystem ISO 9001.

Arbetsområde

Projekt- eller projekteringsledare nybyggnadsprojekt, föreläsare, utredningar. I de flesta uppdragen hanteras verksamhet i drift i samma byggnad eller strax utanför. Flera projekt går parallellt och behöver samordnas. Jag har även erfarenhet av större ombyggnadsprojekt, verksamhetsanpassningar och underhållsprojekt. Jag föreläser inom byggherrens arbetsmiljöansvar, BAS P/BAS U samt projekt- och projekteringsledning.

  • Certifierad kontrollansvarig PBL, kategori K.
  • Certifierad byggarbetsmiljösamordnare, BAS P.

Artikel

Fasticon.se: Projekteringschefen som bygger för lärande