Sara Tyberg, VD

Jag är utbildad byggnadsingenjör och projekteringsledare vid KTH samt i arbetsmiljörätt vid Örebro Universitet. Innan jag började arbeta som projekt- och projekteringsledare arbetade jag som fastighetsingenjör i en byggherreorganisation. Jag har även utbildat mig som internrevisor i Kvalitetssystem ISO 9001.

Arbetsområde

Jag är verksam som projekt- eller projekteringsledare i stora komplexa nybyggnadsprojekt som innehåller laboratorie- och eller undervisningslokaler i offentlig miljö. I de flesta uppdragen hanteras verksamhet i drift i samma byggnad eller strax utanför och flera projekt går parallellt och behöver samordnas. Jag har även erfarenhet av större ombyggnadsprojekt, verksamhetsanpassningar och underhållsprojekt. Byggherrens arbetsmiljöansvar inkl BAS P/BAS U är ett område som jag fördjupat mig inom och förutom kurser inom projekt- och projekteringsledning samt BAS P/BAS U så utför jag arbetsmiljörevisioner och workshops inom arbetsmiljö/projektering.

  • Certifierad kontrollansvarig PBL, kategori K.
  • Certifierad byggarbetsmiljösamordnare, BAS P.

Artikel

Fasticon.se: Projekteringschefen som bygger för lärande