Magnus Andersson

Jag är gymnasieingenjör i botten och har en 15-årig erfarenhet som arbetsledare och platschef på Kungsfiskaren och Reinhold bygg. Jag kommer närmast från Tornberget där jag arbetade som projektledare, byggledare samt projektchef. Från 2010 ingick jag i Tornbergets ledningsgrupp och rapporterade direkt till Tornbergets styrelse om alla pågående byggprojekt. Jag ingick även i Haninge kommuns lokalplaneringsgrupp från 2007 och var där mycket delaktig i att ta fram en ny investeringsprocess för Haninge kommun samt att implementera den hos respektive förvaltning i kommunen.

Arbetsområde

Jag arbetar gärna med både ny- och ombyggnad av skolor, förskolor, idrottshallar, kontor samt andra typer av verksamhetslokaler i alla skeden. Framtagande av beslutsunderlag, utredningar och processer, programarbete, projektledning, projekteringsledning, byggledning och KA-PBL.

  • Certifierad PBL kategori K, utbildad BAS P.