Om oss

CondoConsult AB grundades under lågkonjunkturen 1993 och har under alla år haft god beläggning. Företaget är huvudsakligen verksamt i Stockholmsområdet.

Generalister och specialister

Vi på CondoConsult har stor kunskap och erfarenhet av byggprojektledning. Några av oss arbetar mer övergripande och leder stora och små projekt och andra arbetar mer med specifika frågor inom byggsektorn t.ex inom fuktsäkerhet. Vi använder oss av varandras kunskap och erfarenhet för att tillsammans kunna stötta våra kunder.

Från tidigt program till slutligt överlämnande

Vi har sakkunskap och erfarenhet att leda byggprojekt från idéskiss till inflyttning. Vi åtar oss uppdrag som omfattar hela genomförandet eller specifika skeden i byggprocessen.

Flera verksamhetsområden i byggprocessen

Vi jobbar med en bred bas inom många olika typer av byggprojekt. I projektledning och installationsledning tar vi ett helhetsgrepp i projektet. Genom specifikt fokus arbetar vi med miljö- arbetsmiljö- och kvalitetsledning där vi bland annat har specialistkompetens inom byggherrens arbetsmiljöansvar. Inom fukt- och byggteknik följer vi upp och förebygger skador orsakade av fukt. Vi arbetar med upphandlingar i alla skeden, för både konsult- och entreprenadupphandlingar.

Utbildning

Inom några områden bidrar vi till kunskapshöjning i branschen. Vi bedriver utbildning inom byggarbetsmiljö, fukt- och byggteknik samt PCB-inventeringar. Dels kurser eller föreläsningar på etablerade utbildningsföretag eller skräddarsydda kurser åt företag i bygg­branschen som vill fördjupa medarbetarnas kompetens.

För att upprätthålla vår egen kompetens, har vi i genomsnitt mer än 50 utbildningstimmar per anställd och år, under de senaste 10 åren, inom relevanta områden.