Om oss

CondoConsult AB grundades under lågkonjunkturen 1993 och har under alla år haft god beläggning. Företaget är huvudsakligen verksamt i Stockholmsområdet.

Generalister och specialister

Vi på CondoConsult har stor kunskap och erfarenhet av byggprojektledning. Vi använder oss av varandras kunskap och erfarenhet för att tillsammans kunna stötta våra kunder.

Från tidigt program till slutligt överlämnande

Vi har sakkunskap och erfarenhet att leda byggprojekt från idéskiss till inflyttning. Vi åtar oss uppdrag som omfattar hela genomförandet eller specifika skeden i byggprocessen.

Flera verksamhetsområden i byggprocessen

Vi jobbar med en bred bas inom många olika typer av byggprojekt. I projektledning och installationsledning tar vi ett helhetsgrepp i projektet. Genom specifikt fokus arbetar vi med miljö- arbetsmiljö- och kvalitetsledning där vi bland annat har specialistkompetens inom byggherrens arbetsmiljöansvar. Vi arbetar med upphandlingar i alla skeden, för både konsult- och entreprenadupphandlingar.

Föreläsning eller kurs

Inom några områden bidrar vi till kunskapshöjning i branschen. Vi föreläser inom byggarbetsmiljö, hållbarhet, Installationsledning och projekteringsledning. Föreläsningar eller skräddarsydda kurser på uppdrag av etablerade utbildningsföretag som även offererar företagsanpassade utbildningar åt företag i byggbranschen som vill bredda eller fördjupa medarbetarnas kompetens.