Lars Hammarborg

Jag är byggnadsingenjör sedan 1976 och har kompletterat min utbildning med kurser i entreprenadjuridik, byggnadsfysik och miljöfrågor med avseende på byggnader m.m. jag har även gått igenom den s.k. ”Byggdoktorutbildningen” som leds av Lars Olov Nilson på LTH. Jag har erfarenhet av Fastighetsunderhåll fastighetsdrift, Nybyggnads- och ROT-entreprenader och Miljöinventeringar- och fastighetsbesiktningar samt fukt- och skadeutredningar.

Arbetsområde

Jag arbetar främst med skadeutredningar, miljöinventeringar samt även miljöuppdrag, fuktsakkunnig vid projektering och produktion. Jag utför även täthetsprovning av byggnader. Jag utbildar i fuktsäkerhet på uppdrag av Stockholms Byggmästareförening och håller även företagsinterna kurser i detta ämne.

  • Medlem i Byggdoktorerna i Sverige. (Byggdoktor.com)
  • Utbildad kontrollansvarig enligt PBL, kategori K.