Peter Ljungqvist

Jag är civilingenjör från KTH, där jag gjorde mitt examensarbete inom ämnesområdet för uppvärmning och ventilation. Efter avslutade studier började jag som biträdande konstruktör på Bo Lönner AB. Mellan 2001 och 2007 arbetade jag på AstraZeneca i Södertälje som projektledare men också i olika roller inom en förvaltningsorganisation som förvaltade forskningens lokaler. De påföljande åren fram till att jag började på Condoconsult 2013 har jag arbetat med bland annat Locum, där jag även varit anställd i 3 år. Jag har även arbetet med projekt som verksamhetsanpassningar, energi- och teknikprojekt som exempelvis sprinkler, styr och brandlarm. Jag har genom åren arbetat med projekt som behandlat de flesta typer av installationer och även med exempelvis kök, explosionsklassning, laboratorie lokaler, renrum och operationslokaler.

Arbetsområde

Jag arbetar med projekt- och installa­tionsledning, gärna med komplexa installationer. Jag föreläser om Installationssamordning på uppdrag av BFAB.

  • Utbildad kvalitetsansvarig PBL kategori K.
  • Utbildad BAS P.