Anders Lindgren

Jag är utbildad gymnasieingenjör inom bygg på Västergårdsgymnasiet i Södertälje. Senare i karriären har jag kompletterat min utbildning med kontrollansvarig PBL. Jag har även utbildat mig som internrevisor i Kvalitetssystem ISO 9001.

Jag har erfarenhet från de flesta typer av byggprojekt såväl stora som små och både inom bostäder och kommersiella lokaler. De senaste åren framför allt nyproduktion av lokaler inom den medicinska akademiska forskningen. Jag startade min bana inom byggbranschen i entreprenörsledet. Där arbetade jag mest med så kallade ROT- projekt där det ställs stora krav på hur man ska hantera tider och kostnader för att möta projektets mål. Det har jag i dag har stor nytta av när jag nu arbetar som konsult. I min roll som projekt- och byggledare lägger jag stor vikt vid att skapa goda relationer mellan alla inblandade parter för att nå bästa möjliga resultat.

Arbetsområde

Arbetar som Projektledare samt projekteringsledare och kontrollansvarig i både ny och ombyggnadsprojekt. Jag arbetar gärna i rollen som byggledare när projekten medger det.

  • Certifierad kontrollansvarig PBL kategori K.