Elin Salomonsson

Jag är utbildad Civilingenjör inom Arkitektur vid Luleå Tekniska Universitet och har 10 års yrkeserfarenhet som konsult i byggbranschen, främst med miljö- och hållbarhetssamordning i stadsutveckling och byggprojekt. Numer arbetar jag även som byggprojektledare. Jag har vidareutbildat mig till Certifierad Citylabsamordnare, miljöbyggsamordnare enligt Miljöbyggnad och Diplomerad Svanensamordnare och har framgångsrikt drivit certifieringar i dessa system. Jag har erfarenhet av att driva miljö och hållbarhetsfrågor på organisations- såväl som projektnivå. Jag föreläser för SGBC.

Arbetsområde

Jag arbetar som projektledare, byggledare, projekteringsledare och driver gärna miljö- och hållbarhetsarbetet framåt. Jag arbetar även som KMA-, miljö- och hållbarhetssamordnare. Uppdragen avser både ny- och ombyggnadsprojekt.