Bygg- och installationsledning

Byggledning – att genomföra och överlämna produkten till kunden

Byggledaren bistår projektledaren så att produktionsarbetet utförs i enlighet med projekteringen samt inom de kostnads- och tidsramar som finns uppsatta för projektet. När byggledaren deltar i projekteringsprocessen och vid upphandling kan han/hon vara budbärare för viktig kunskap mellan skeden vilket spar tid och kostnader i produktionen.

När projektet är färdigbyggt är det byggledaren och projektledaren som ansvarar för överlämnande och avslut. Det inkluderar driftinformation till slutanvändare och fastighetsförvaltning, ekonomisk och administrativ slutrapportering till kunden. Vi vill gärna avsluta projekten med en gemensam erfarenhetsåterföring då alla involverade deltar!

Installationsledning – Att ansvara för de tekniska funktionerna

Vad vi kan hjälpa till med:

  • Installationssakkunnig i programarbete
  • Installationssakkunnig vid projekteringen
  • Installationsledning och samordning
  • Utredningar
  • Ekonomistyrning och kostnadsuppföljning

Installationsledaren inleder sitt arbete med att i samråd med projektledaren ta fram strategin för att genomföra projektet. När det är klart är det installationsledaren som håller i koordineringen genom hela installationsprocessen. Installationsledaren organiserar och leder alla inblandade aktörer tills projektet är genomfört och bistår projektledaren tills projektet slutrapporterats.

Installationsledaren bistår projektledaren så att produktionsarbetet utförs i enlighet med projekteringen samt inom de kostnads- och tidsramar som finns uppsatta för projektet. När installationsledaren deltar i projekteringsprocessen och vid upphandling kan han/hon vara budbärare för viktig kunskap mellan skeden vilket spar tid och kostnader i produktionen.