Projekteringsledning

Att beskriva produkten i teorin

Vi på CondoConsult ser projekteringsprocessen som en styrd men kreativ process för att finna den bästa lösningen utifrån projektets programförutsättningar. Det finns många krav och önskemål från olika intressenter som skall tillgodoses, samordnas och slutligen mynna ut i beslutsunderlag, systemhandling, förfrågningsunderlag och bygghandling.

I systemhandlingsskedet är det viktigt med öppen dialog med alla intressenter och projektmedarbetare för att vaska fram optimala och effektiva lösningar för projektet. Projekteringsledaren leder processen då alternativ skall utredas, presenteras och analyseras så att kund och brukare kan fatta rätt beslut i rätt tid.

Det är projekteringsledaren som leder och styr den kreativa och mångfasetterade projekteringsprocessen så att överenskomna tids- och kostnadsramar kan innehållas. Vi får inte heller glömma bort arbetet med att följa upp projektets långsiktiga mål för rätt kvalitet, god miljö och säker arbetsmiljö.