Vår affärsidé och ledord

”CondoConsult är ett fristående, personalägt konsultföretag med kunder i bygg- och fastighetsbranschen. Vi levererar kundnytta genom kompetens, engagemang och arbetsglädje.”

Kundnytta betyder att våra tjänster ska vara till nytta för kunden. Vi sätter oss in i kundens roll och är lyhörda för kundens behov. Vi ser till långsiktighet och helhetsresultat.

Kompetens betyder att alla medarbetare har grundläggande kunskap inom våra verksamhetsområden. Vi är utbildade som kontrollansvarig PBL, byggarbetsmiljösamordnare samt inom miljö och hållbarhet. Vi har även lång yrkeserfarenhet. För att upprätthålla vår kompetens investerar vi i vidareutbildning, studiebesök och erfarenhetsåterföring. Vi har som målsättning att utbilda oss i snitt cirka 40 timmar per medarbetare och år.

Engagemang betyder att vi är intresserade av vårt arbete och fokuserade på uppgiften. Våra uppdrag är betydelsefulla. Vi är hjälpsamma och generösa med vår kompetens. Vi tror på dialog och delaktighet, både inom företaget och i våra uppdrag.

Arbetsglädje betyder att alla medarbetare trivs med sitt arbete och har stora möjligheter att påverka sin arbetssituation. Vi har god självkänsla för vad vi kan och vill göra i vårt arbete och har integritet att säga ifrån om det behövs. Vi värnar om varandra.

Sara Tyberg, VD
2023-01-13