Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

Nominerad till årets bygge 2017. (Länk)
Uppdrag: Biträdande projektledare, miljöbyggnad, KA PBL.
Byggherre: Akademiska Hus i Stockholm.
Hyresgäst: Kungliga Musikhögskolan.