KI Science Park, Medicinsk forskning, Solna

KI Science Park, Medicinsk forskning, Solna

Uppdrag: Projektledning, projekteringsledning, installationsledning, byggledning.
Byggherre: Akademiska Hus i Stockholm.
Hyresgäst: SOBI och Science for Life Laboratory.