Välkommen till CondoConsult

CondoConsult är ett personalägt konsultföretag med kunder i bygg- och fastighetsbranschen. Vi ser oss både som generalister och specialister i byggprocessen. Vi levererar kundnytta genom kompetens, engagemang och arbetsglädje. Vi arbetar som Bygg- och installationsledare, Projektledare, Projekteringsledare, Utredare och Föreläsare.
Välkommen att kontakta någon av oss.