Utredningar

Inomhusmiljöutredningar

Inomhusmiljöutredningar utförs enligt SWESIAQ´s metod (swesiaq.se) och/eller den modell som utarbetas av Byggdoktorerna i Sverige (byggdoktor.com) oavsett utredningsstrategi syftar utredningen till att klargöra varför vissa personer upplever problem eller obehag genom att vistas i en viss miljö. Dessa problem kan t ex vara orsakat av okända avvikandelukter, spridning av en hög andel emissioner och/eller partiklar från byggnaden och/eller material, även bristfällig ventilation kan vara en orsak. Oavsett orsak är syftet med utredningen att tekniskt fastslå skadeorsak för att kunna bestämma vilka tekniska åtgärder som bör genomföras.

Fuktskadeutredningar

En klar majoritet av skadorna i våra byggnader är förorsakade av onormalt höga fukttillstånd och vi utför därför fuktskadeutredningar helt enligt den modell som utarbetas av Byggdoktorerna i Sverige  (byggdoktor.com). Detta innebär att vi tekniskt fullt ut fastställer skadeorsak och fuktkälla vilket är väldigt viktigt för att kunna upprätta rätt åtgärdsförslag som ska ha en korrekt omfattning, varken för mycket eller för lite.